Август, 2020.

Садржај:

1. Опште одредбе……………………………………………………………………………………………………1

2. Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести СОVID-19 у радној околини у Школи…………………………………………………………………………….1

3. Превентивне мере и активности у случају појаве заразне болести СОVID-19 у радној околини………………………………………………………………………………………………………………………3

4. Спровођење и контрола спровођења превентивних мера и активности………………….4

5. Обавезе запослених и ученика у спровођењу мера и активиости за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести СОVID-19 у Школи……………………………………………….4

6. Прелазне одредбе………………………………………………………………………………………………..6

На основу члана 3. став 1. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС“, број 94/2020), директор ОШ „Војвода Степа“ доноси

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ СОVID-19

 1. Опште одредбе

Члан 1.

Овим планом примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести СОVID-19 (у даљем тексту: План примене мера) у ОШ „Јован Цвијић“ (у даљем тексту: Школа) прописују се превентивне мере које се обавезно примењују ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених, ученика као и лица која се затекну у Школи у условима проглашене епидемије заразне болести СОVID-19.

План примене мера спроводи се путем следећих мера и активности:

1) Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести СОVID-19;

2) Превентивне мере и активности у случају појаве заразне болести СОVID-19 у Школи;

3) Спровођење и контрола спровођења превентивних мера и активности и лице одговорно за праћење Плана примене мера у Школи;

4) Обавезе запослених и ученика у Школи у спровођењу Плана примене мера ради спречавање појаве и ширења заразне болести СОVID-19.

Циљ Плана примене мера је дефинисање мера и активности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених и ученика ради спречавања појаве епидемије заразне болести, као и мера и активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и здравља на раду запослених, ученика и заштите присутних лица.

Члан 2.

План примене мера се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се у Школи обавља рад. План примене мера не примењује се на запослене и ученике у Школи уколико се наставни процес изводи на даљину.

 1. Превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести СОVID-19 у радној околини у Школи

Члан 3.

Како би се умањио ризик од настанка и ширења заразе, потребно је примењивати следеће превентивне мере:

а) Пре доласка и приликом доласка у Школу

1. Сви запослени и ученици ће добити инструкције о обавези коришћења средстава и опреме за личну заштиту и дезинфекцију, као и о начину и поступцима њихове правилне примене;

2. Ако запослени или ученици имају симптоме који указују на СОVID -19 не треба да долазе у Школу, већ да се одмах повуку у самоизолацију. Запослени и ученици треба код куће, пре доласка у Школу, у јутарњим сатима да измере телесну температуру. Ако је она виша од 37,2 °С, ако се особа осећа болесно или има било које знакове болести (односи се на све симптоме и знакове болести, не само на болести дисајних путева), запослени треба да се јаве директору Школе или Руководиоцу ИО у Издвојеном одељењу школе, а ученици одељењском старешини (дежурном наставнику уколико одељењски старешина није у школи) и да не долазе у Школу док се не јаве у надлежну здравствену установу ради даљег поступања по инструкцијама лекара;

3. Пре уласка у Школу обавезна је дезинфекција обуће постављањем отирача на улазу, натопљеног дезинфекционим средством (раствор натријум-хипохлорита), на улазу обезбедити гел за дезинфекцију руку (по могућству, на улазу обезбеђивати безконтактно мерење температуре запослених, ученика и посетилаца);

4. Коришћење заштитне маске је обавезно у затвореном простору, запослени и ученици при доласку у Школу морају да носе заштитну маску на себи тако да маска прекрива уста, нос и браду.

б) За време радног времена

1. Запосленима и ученицима на дневном нивоу обезбедити коришћење средстава за основну хигијену и заштиту – текућу воду и сапун и средства за дезинфекцију руку и радних површина. Средства за дезинфекцију која треба користити: Алкохол 70%, Асепсол 1%, средство за дезинфекцију на бази натриум-хипохлорита: 4,8g на 100g);

2. На зиду поред лавабоа поставити Упутство за правилно прање руку. За прање руку у тоалетима осигураће се текућа вода и сапун, као и папирне убрусе за једнократну употребу. Поставиће се канте за одлагање искоришћених папирнатих убруса и другог отпада у тоалетима;

3. Спроводити појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија, што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора, а тамо где је то могуће, омогућити стално природно проветравање радног простора;

4. Обезбедити редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме, као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад а такође и дезинфекцију радних површина, пре свега радних столова, тастатура, мишева, телефона, канцеларијског прибора итд.;

5. Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос и уста маском, код кашљања и кијања поставити унутрашњу страну лакта или папирну марамицу, која мора одмах да се баци у канту. Лица која за време наставе или у току рада на послу почну да кашљу и/или кијају одмах треба да се упуте кући;

6. Избегавати блиске контакте, посебно са особама које имају симптоме прехладе и грипа, односно омогућити минималну дистанцу од друге особе најмање 2m и 4m2 површине слободног простора;

7. Боравак у учионицама: треба да буде највише 15 ученика/ца са обезбеђеним 4m2 по детету и по једно дете у свакој клупи;

8. Препоручује се да ученици не мењају учионице односно да се настава за један разред одвија у истој учионици;

9. Препоручује се да ученици време великих одмора проводе у школоском дворишту;

10. Такође, треба обратити пажњу на следеће мере:

 • Често проветравање учионица, кабинета, канцеларија и осталих просторија;
 • Забрањује се наручивање и достава хране. Уместо тога даје се препорука да се доноси готова храна у произвођачкој амбалажи или сува храна припремљена код куће;
 • Забрањено је руковање, грљење и љубљење при сусретима, треба свести физички контакт са свима на минимум, не додиривати нос, очи, уста, лице пре него што се добро не оперу руке, не остављати папирне марамице на сто и друге радне површине;

11. Употреба тоалета: ученици користе тоалет само у време великих одмора (осим по посебном одобрењу предметног или дежурног наставника). У току првог великог одмора ученички WC користе ученици прве групе млађих разреда, у току другог великог одмора ученички WC користе ученици друге групе млађих разреда, а у току паузе за дезинфекцију ученички WC користе ученици групе старијих разреда, на начин да могу попунити WC кабине и по једно место испред лавабоа, док остали ученици стоје у реду испред улаза у просторије хидро чвора, на прописаном и обележеном растојању.

в) Превентивне мере на пословним састанцима

 • Приликом пословних сусрета избегавати руковање и срдачно поздрављање;
 • Ограничити групне састанке (до тридесет лица) уз поштовање физичке дистанце;
 • За састанке користити школско двориште, односно веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од најмање 2 метра;
 • Ограничити време трајања састанака на 30 минута;
 • Пре почетка и након састанка потребно је обезбедити да се проветри и дезинфикује просторија (радне површине, кваке, коришћена опрема итд.).

г) После завршетка радног времема

1. Школа ће организовати и обезбедити редовно уклањање отпада и смећа из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем;

2. Посебно треба обезбедити хигијену тоалета, који се морају више пута у току смене чистити и дезинфиковати уз употребу средстава за дезинфекцију. У тоалетима обезбедити лавабое са хигијенски исправном текућом водом, као и средства за прање руку и папирне убрусе за брисање, а у сваку канту се морају поставити кесе;

3. Употребљене маске и рукавице, као и искоришћепе убрусе који се користе за дезинфекцију радних површина, бацати у посебну кесу за ову врсту отпада, која се налази на одвојеном месту;

4. Правилна дезинфекција радних површина је са 70 % алкохола – испрскати површине и пребрисати их папирним убрусом или оставити површину да се самостално осуши. Алкохол користити за дезинфекцију свих површина са којима су запослени и ученици највише у контакту, а посебно пре замене смена. За време дезинфиковања површина користити заштитне рукавице.

д) Остале превентивне мере

Секретар школе ће свакодневно водити евиденције запослених и њихове присутности на радном месту ради лакшег праћења контаката у случају евентуалне појаве заразе. За потребе вођења евиденције прикупљаће се основни подаци: име, презиме и број телефона.

Сталан задатак директора Школе, секретара и Руководиоца ИО за време важења Плана примене мера је да врши планирање, организовање, вођење и контролу свих активности на спречавању ширења заразе СОVID-19, као и праћење законске регулативе, упутстава и препорука надлежних органа.

 1. Превентивне мере и активности у случају појаве заразне болести СОVID-19 у радној околини

Члан 4.

У случају појаве заразне болести код запослених и ученика, Школа ће обезбедити примену превентивних мера, а нарочито следећих:

1) Простор у коме је боравио запослени или ученик који је заражен биће дневно и више пута у току дана редовно физички и хемијски дезинфикован и проветраван;

2) Поштоваће се прописана процедура уласка и изласка у просторије Школе, која је ближе описана у делу 2. Плана примене мера. Користиће се прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током рада;

3) Примениће се све друге мере по препоруци епидемиолога, који је упознат са ситуацијом, радном средином и контактима које је имао заражени.

Члан 5.

У случају да је неко од запослених и ученика исказао симптоме заразне болести СОVID-19 и морао је да оде у самоизолацију или на лечење, извршиће се следеће мере дезинфекције – асанације простора у коме је запослени или ученик боравио:

– Дезинфекција се врши у вечерњим сатима тако да школски простор сутра ујутро буде спреман за отварање;

– Приликом дезинфекције запослени и ученици не бораве у простору (обавезно напуштају простор);

– Средство које се користи за дезинфекцију распршује се по свим површинама у простору (радне површине, зидови, подови), а средство се задржава и у ваздуху;

Директор, односно лице за безбедност и здравље на раду, идентификује контакте зараженог запосленог са другим запосленима, тј. одељењски старешина идентификује контакте зараженог ученика са другим ученицима и прати појаву симптома код запослених и ученика који су били у блиском контакту. По сазнању за потврђени позитивни случај заразе запосленог или ученика, директор или лице за безбедност и здравље на раду, тј. одељењски старешина врше сталну комуникацију са епидемиологом, како би предложио мере за побољшање.

 1. Спровођење и контрола спровођења превентивних мера и активности

Члан 6.

За спровођење и контролу спровођења Плана примене мера, обавезе и одговорности има директор, односно лице за безбедност и здравље на раду.

 1. Обавезе запослених и ученика у спровођењу мера и активиости за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести СОVID-19 у Школи

Члан 7.

У циљу остваривања што бољих ефеката овог Плана примене мера, запослени и ученици ће бити редовно информисани и упознати са свим релевантним информацијама, поступцима и обавезама у вези заштите здравља и безбедности од заразне болести СОVID-19.

Путем електронске поште запосленима ће се доставити писана инструкција и упутство о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести, док ће ученици бити информисани о мерама и поступцима на часовима одељењске заједнице.

Упознавање са свим прописаним превентивним мерама из овог Плана примене мера на нивоу Школе врши се путем презентација, мејл-инструкција, визуелним инструкцијама у форми плаката/летака/постера, као и путем писаних и усмених обавештења, у складу са најпогоднијим начином и тренутним околностима.

Запослени и ученици су дужни да се упознају са свим мерама за безбедан и здрав рад и боравак у Школи, а у вези заштите здравља и безбедности од заразне болести СОVID-19, и да се без изузетака и импровизације придржавају мера које су овим Планом примене мера наложене.

Члан 8.

У складу са овим Планом примене мера, запослени и ученици су дужни:

1) да се прилагоде и усвоје све организационе превентивие мере и санитарно-техничке превентивне мере, ради заштите свог здравља и здравља особа са којима су у блиском контакту;

2) да се упознају са свим превентивиим мерама, општим и посебним, активно учествују у превенцији и спровођењу прописаних поступака, дају предлоге и указују на евентуалне пропусте;

3) да поштују усмене и писмене процедуре у вези примене мера на спречавању ширења заразе СОVID-19;

4) да додатно брину о својој хигијени тако што ће на радном месту носити заштитну личну маску, редовно и правилно прати руке и спроводити друге мере које су прописане у делу 2. овог Плана примене мера;

5) да обавезно обавесте одељењског старешину, Руководиоца ИО, секретара или директора Школе уколико посумњају на симптоме заразне болести код себе, код других запослених, ученика или чланова своје породице;

6) да пре почетка рада прегледају своје радно место, укључујући и средства за рад која користе, и да у случају уочених недостатака известе директора, предметног наставника, одељењског старешину или друго овлашћено лице;

7) да пре напуштања радног места, радно место и средства за рад оставе у таквом стању да не угрожавају друге запослене и ученике;

8) да у складу са својим сазнањима одмах обавесте директора, секретара, руководиоца ИО, предметног наставника, дежурног наставника или одељењског старешину о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози њихову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених.

Члан 9.

Од запослених и ученика се очекује да се одговорно понашају и правовремено укажу на симптоме заражености вирусом СОVID-19.

У случају појаве првих симптома (температура изнад 37°С, кашаљ, отежано дисање и грозница) запослени и ученици треба да пријаве постојање симптома директору, тј. одељењском старешини који овог запосленог или ученика треба одмах да информишу да се јави у Ковид-амбуланту матичног Дома здравља у коме се запослени, тј. ученик лечи. У тој амбуланти ће запосленом или ученику са наведеним симптомима бити урађена дијагностика, односно рендгенски преглед плућа, крвна слика, измерена температура, урађен брзи тест или РСR тест. Тек након тога, и уз консултацију са лекарима из Дома здравља, запослени или ученик треба да се јаве у тријажну службу где ће лекари те здравствене установе одредити даљи начин лечења.

При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити маску и сместити га у празну просторију одређену за изолацију и обавестити родитеље и надлежни Завод за јавно здравље. О ученику, у соби за изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.

Запослени или ученик код којих није потврђен СОVID-19 и којима није потребно лечење и самоизолација, по предлогу лекара се враћају у Школу.

Запослени или ученик коме је лекар одредио тестирање, након добијених резултата о исходу тестирања обавештавају директора, тј. одељењског старешину и ако је тест позитиван настављају лечење, а ако је тест негативан – враћају се у Школу.

После пријаве запосленог или ученика са симптомима заразе од СОVID-19 треба пратити појаву симптома заразне болести код осталих запослених и ученика и поступити према препоруци епидемиолога.

 1. Прелазне одредбе

Члап 10.

Циљ овог Плана примене мера је да се у потпуности реализују прописане превентивне мере заштите запослених и ученика како би се смањио ризик од појаве СОVID-19 у Школи. Сви запослени, ученици и радно ангажована лица у обавези су да се доследно придржавају наведених превентивних мера у сврху спречавања заразе.

Члан 11.

Овај План примене мера Школа је дужна да, услед насталих промена које утичу на безбедан и здрав рад током трајања епидемије, усаглашава са одлукама надлежног органа.

Члан 12.

Овај План примене мера објавити на огласној табли Школе, на школском сајту и електронском поштом доставити свим запосленима.

План примене мера ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Школе, а примењује се за све време док важи Наредба о проглашењу епидемије заразне болести СОVID-19 („Службени гласник РС“, број 37/2020).

Место Липолист Директор

Добросав Тушановић

Датум: 3.8.2020. године

Leave a comment

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *