ОШ“ВОЈВОДА СТЕПА“ЛИПОЛИСТ

Дел.број: 103-01/2017

Датум: 31.07.2017. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор доноси

О Д Л У К У

врши се измена конкурсне документације за јавну набавку радова на инсталацији централног грејања на школској згради у ИО Бела Река и то у поглављу II, у делу који се односи на машинске радове, мења се позиција 34 тако да се наводи следеће :

ПОЗИЦИЈА 34 :

Набавка материјала и зидање димњака од готових елемената ɸ 200 са облогом и свим пратећим елементима за прикључак котла и чишћење и завршном капом на врху димњака. Ценом обухватити и малтерисање димњака и бојење фасадном бојом изнад нивоа крова и израду АБ темеља димензија 80х80х80 cm. Висина димњака је 8 m. Карактеристике: Schiedel  или сличан.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

ДИРЕКТОР

Добросав Тушановић

Leave a comment

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *