ОШ“Војвода Степа“Липолист

Дел. број: 104-01/2017

Датум: 01.08.2017. године

Предмет: одговор на постављено питање

У вези питања које је постављено, везано за позицију 8 која се односи на грађевинске радове: „да ли је дебљина бетона 50cm MB 20 јер су димензије 120х250 и да ли се армира“, обавештавамо да је конкурсном документацијом наведена димензија 120х250х50, што се армирања тиче,  у цену бетонирања је потребно урачунати арматуру и то арматурном мрежом Q188.

Комисија за јавну набавку

Leave a comment

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *